• Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng