• Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Xiaomi Redmi 9C
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Xiaomi Redmi 9C
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Xiaomi Redmi 9C
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Xiaomi Redmi 9C
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Xiaomi Redmi 9C

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Xiaomi Redmi 9C

Hãng sản xuất: PPF DTS

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng