• Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Vsmart star 3
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Vsmart star 3
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Vsmart star 3
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Vsmart star 3
  • Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Vsmart star 3

Giá bán: 130,000 đ

 Miếng dán PPF Full mặt sau chống vân tay cho Vsmart star 3

Hãng sản xuất: PPF

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng