• Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 7
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 7
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 7
  • Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 7

Giá bán: 130,000 đ

  Miếng dán PPF Full mặt trước chống vân tay cho Samsung Galaxy Note 7

Hãng sản xuất: PPF

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng