• Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 - Samsung Note 10 Pro
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 - Samsung Note 10 Pro
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 - Samsung Note 10 Pro
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 - Samsung Note 10 Pro

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Samsung Galaxy Note 10 - Samsung Note 10 Pro

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng