• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung M30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung M30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung M30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung M30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung M30

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung M30

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng