• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A50S
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A50S
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A50S
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A50S

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A50S

Hãng sản xuất: PPF  

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng