• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A30
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A30

Giá bán: 130,000 đ

 Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Samsung Galaxy A30

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng