• Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro Max
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro Max
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro Max
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro Max
  • Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro Max

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt sau trong vàng cho điện thoại iPhone 12 Pro Max

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng