• Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Huawei Porsche Desigh
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Huawei Porsche Desigh
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Huawei Porsche Desigh
  • Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Huawei Porsche Desigh

Giá bán: 130,000 đ

Miếng dán PPF Full mặt trước cho điện thoại Huawei Porsche Desigh

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng