• Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Porsche Design
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Porsche Design
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Porsche Design
  • Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Porsche Design

Giá bán: 130,000 đ

            Miếng dán PPF Full mặt sau cho điện thoại Huawei Porsche Design

Hãng sản xuất: PPF 

Độ chịu lực: 9H     

Đặt hàng